सरकारी वकील तथा सरकारी वकीलको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७५ ।

suchana

2018-12-17

डाउनलोड गर्नुहोस्.......


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

सो आचारसंहितामा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट २०७५ साल पौष २ गते बिहान ११ बजेसम्म सुझाव आव्हान गरिएको छ । सुझाव यस कार्यालयको ईमेल ठेगानाः info@ag.gov.np अथवा skbhattarai77@yahoo.com/shyambhattarai@ag.gov.np मा सुझाव दिन सकिने छ ।